G+
ข่าวสินค้าถูก
ดีที่สุด ถูกที่สุด ขายที่ไหน ขายอะไร ติดตามได้ที่นี่ บล็อกรวบรวมข่าวสินค้าราคาถูกสำหรับคุณ
Show MenuHide Menu

อยากรู้จักเครื่องเนิดไฟฟ้าให้มาก!!

February, 2017

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือที่รู้จักในชื่อของเครื่องกลที่ใช้สำหรับแปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะต้องอาศัยหลักการทำงาน หากสนามแม่เหล็กเคลื่อนที่ตัดขดลวด หรือขดลวดเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กก็จะได้ไฟฟ้าออกมา เป็นหลักการทำงานง่ายๆที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นมีกระบวนการออกมาให้เราได้รู้และเห็นว่ามีกระบวนการทำงานเยี่ยงไร

โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั้นจะประกอบไปด้วย ส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็ก เรียกกว่า ฟิลด์ และส่วนที่สร้างแรงดันไฟฟ้าเรียกว่าอาเมเจอร์ ส่วนภายในของกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ฟิลด์จะเป็นส่วนที่อยู่กับที่ อาเมเจอร์จะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ฟิลด์และอาเมเจอร์ สามารถเป็นได้ทั้งส่วนที่อยู่กับที่และส่วนที่หมุน และหากว่าเป็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็ก จะสามารถสร้างได้ทั้งแบบฟิลด์และอาเมเจอร์หมุน แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ จะสร้างได้แต่แบบอาเมเจอร์อยู่กับที่เท่านั้น เพราะจะมีปัญหาน้อยกว่า

ต่อมาในส่วนของแรงดันที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญสองตัวคือ ความเร็วรอบและเส้นแรงแม่เหล็ก หากว่าเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเราสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นได้โดย การปรับความเข้มของสนามแม่เหล็ก และเพิ่มความเร็วรอบของเครื่องกำเนิด แต่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับการเพิ่มแรงดันโดยการเพิ่มความเร็วไม่ สามารถที่จะทำได้ เพราะจะทำให้ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไป สามารถทำได้เพียงการปรับความเข้มของสนามแม่เหล็กเท่านั้น ทั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วสนใจที่จะมีไว้ก็ลองดูข้อมูลต่อที่  http://www.tharikan.com